Yhteiset / Co-ownedYhteisomistuskoirat ovat hyvä keino tehdä hedelmällistä yhteistyötä muiden kasvattajien kanssa. Yleensä nämä koirat ovat ulkomaantuonteja, ja yhteisomistuksella korkeat tuontiriskit saadaan laskettua siedettävimmiksi. Yhdessä toimiminen muiden kasvattajien kanssa on parhaimmillaan erilaisten taitojen ja tietojen jakamista, ongelmissa auttamista ja tukemista, sekä korvaamattomien yhteyksien luomista.

Yhden kasvattajan aika ja mahdollisuudet ovat rajalliset, jolloin yhteistyö muiden kasvattajien ja sijoituskoirien omistajien kanssa antaa kasvattajalle mahtavan tukiverkon. Yhdessä ihmiset pystyvät tekemään niin paljon enemmän. Lähipiiristä löytyy uskomatonta tietoa ja taitoa, jota on mahdoton mitata rahallisesti.


Ulkomaantuonnit ovat hyvin tärkeitä rodun tulevaisuutta ajatellen. Yhteisomistuksessa tuontikoiran mahdollisten suomalaisten kumppanien valikoimaa voi laajentaa, ja näin ollen tuontikoiran hyödyllisyys rodulle voidaan maksimoida.
Our Co-owned

 Caa-Allepo 
Black Is Black