Rodun historiaa

Ensimmäinen amerikankarvatonterrieri nimeltään Pipe’s Josephine syntyi vuonna 1972 puhdasrotuiseen ja karvalliseen rottaterrieripentueeseen Yhdysvaltojen Luisianassa. Koiran omistaja Edwin Scott alkoi tutkia karvattomuuden periytymistä ja aloitti rodun kehityksen Josephinen jälkeläisistä. Vaikka Scott ei koskaan käyttänyt muita kuin rottaterriereitä kasvatusohjelmassaan, hänen aikeenaan oli aina pitää karvattomat koirat omana rotunaan. Vuonna 1999 United Kennel Club tunnusti rottaterrierin ja karvattomat koirat rekisteröintiin UKC:iin rottaterrierin karvattomana muunnoksena.


Amerikankarvatonterrieri hyväksyttiin omaksi rodukseen United Kennel Clubi:ssa 01.01.2004. Kuitenkin rottaterrieriristeytykset ovat edelleen sallittuja rodun geenipoolin laajentamiseksi. Kaikki risteytyspentueisiin syntyvät koirat rekisteröidään amerikankarvatonterriereinä. Rottaterrierejä on voinut vuodesta 2004 lähtien rekisteröidä UKC:n ohella Amerikan kennel Club:n Foundation Stock Service® -rekisteriin.


 Amerikankarvatonterrierin kantarotu rottaterrieri on kehitetty 1900-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa eurooppalaisista terrieriroduista. Rodun kehityksessä on käytetty esimerkiksi sileäkarvaistakettuterrieriä, manchesterinterrieriä, bullterrieriä ja jo sukupuuttoon kuollutta valkoista vanhaenglanninterrieriä (Old English White Terrier). Rotu kehitettiin maatilan tuholaistorjujaksi. 1910-1920-luvuilla koirien metsästysominaisuuksia sekä nopeutta haluttiin kehittää parantamalla haju- ja näköaistia ja näin ollen rotuun risteytettiin muun muassa beaglea, whippetiä ja italianvinttikoiraa. Lisäksi sileäkarvaisten kettuterrierien risteytyksiä jatkettiin ja koon pienentämiseksi käytettiin myös amerikankääpiökettuterrieriä. 

Rottaterrieriä ei ole jalostettu luolakoiraksi vaan muun muassa pidemmät jalat, pidempi selkä, syvempi rintakehä sekä muut rakenneominaisuudet tukevat sen käyttötarkoitusta maanpäällä metsästävänä nopeana tuholaistorjujana. Rottaterrieri metsästää rottia, jäniksiä ja sitä on erityisesti käytetty apuna

oravanmetsästyksessä ilmoittamaan puussa olevista oravista. Maatalouden muuttumisen ja kemikaalien kehittymisen myötä rottaterrierin tarvetuholaisten hävityksessä pieneni ja rotu harvinaistui. Nykyään rottaterrieriä käytetään hyvin paljon myös seurakoirana.


 Amerikankarvatonterrieri ei karvattomuutensa takia sovellu erityisen hyvin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen eli tuholaistorjuntaan, mutta sen luonne vastaa hyvin pitkälti rottaterrieriä. Amerikankarvatonterrieri on pääasiassa seurakoira, mutta soveltuu hyvin erilaisiin koiraharrastuksiinsen aktiivisen luonteen vuoksi. Amerikankarvatonterrierin jalostuksessa on joidenkin linjojen luonteissa huomattavissa kehitystä enemmän pehmeämmäksi ja paremmin seurakoiraksisoveltuvaksi, mutta pääasiassa rodussa halutaan säilyttää alkuperäinen luonne.


Lähde: Sakate.net


History

The first American Hairless Terrier named Pipe's Josephine was born in 1972 on pure-bred and coated Rat Terrier litter in US Louisiana. The dog owner Edwin Scott began to investigate hairlessness inheritance and started the breed development from Josephine's offsprings. Although Scott never used other than Rat Terriers in his breeding program, his intention was always to keep hairless dogs as a separate breed. In 1999, the United Kennel Club recognized the Rat Terrier, and the hairless dogswere registered to UKC as a hairless Rat Terrier variation.


The American Hairless Terrier was approved as its own brees in United Kennel Club at 01.01.2004. However, Rat Terrier mixing is still allowed to expand the breeds gene pool. All mixed dogs are registered as AHTs. Rat Terriers has been able to register in UKC along with the American Kennel Club's Foundation Stock Service® register since 2004.


The original stock breed of AHT, Rat Terrier, was created in the early 1900s in the United States from European terriers. Smooth-haired Fox Terriers, Manchester Terriers, Bull Terriers and already extinct white Old English Terrier (Old English White Terrier) were introduced to the breed. The breeds main job was to be a farm pest controller. 1910-1920’s hunting dog features and speed were desirable traits. Sence of smell and visual senses were wanted to be achieved by introducing Beagles, Whippets and Italian Greyhounds dogs into the breed. In addition, smooth-haired Fox Terrier crosses were continued and the American Toy Fox Terrier was used to reduce the breeds size.

Rat Terrier has not been created to be a cave dog, but longer legs, longer back, deeper chest, as well as other structural features support its function to hunt above the ground as a fast pest controller. Rat Terrier hunt rats, rabbits, and it is also used to assist in squirrel hunting to reveal squirrels from trees. Agricultural Changes and chemical development has contributed to the lesser need for Rat Terriers pest control and the breed has become rarer. Today, Rat Terriers are mainly companion dogs.


Due to the hairlessness, American Hairless Terriers are not particularly well suited to its original purpose ie. pest control, but its character is still very much like Rat Terriers. The American Hairless Terrier is primarily a companion dog, but is well suited for dog sports due to its active nature. In some of the American Hairless Terrier breeding lines, there is seen a noticeable development towards more softer and more companion dog-like temperament. Despite this the main goal is to retain the breeds original character.


Source: Sakate.net