Minä ja me / Me and Us

 
 
 
Kasvatan kotona pienimuotoisesti Amerikankarvatonterrierejä, tuttavallisemmin AHT:ita.  Koiramme asuvat meillä kotona osana perhettämme, ja ovat mukana kaikissa arjen touhuissa. Tarkoituksenani on kasvattaa tätä valloittavaa karvatonta rotua, kiinnittäen erityistä huomiota rodun terveyteen ja geenipoolin laajentamiseen.


Olen Suomen Kennelliiton, Suomen Terrierijärjestön ja Sakate ry:n (Suomen amerikankarvatonterrierit ja rottaterrierit ry) jäsen.

Olen suorittanut hyväksytysti Kennelliiton kasvattajan peruskurssin 2013 ja Kennelliiton kasvattajan jatkokurssin 2020. Kasvatan koiria virallisella kennelnimellä Nude N' Rude's.

 

I home breed on a small scale American Hairless Terriers, also known as AHT's. Our dogs live in our home as part of our family, and are always involved in all the hustle of our everyday life. My intention is to breed this captivating hairless breed with special attention to the health of the breed and the expansion of the gene pool.


I am member of Finnish Kennel Club, Finnish Terrier Association and Sakate ry (Finnish American Hairless and Rat Terrier Association)


I have passed Finnish Kennel Clubs Basic Breeders Course at 2013 and Breeders Advanced  Course 2020. My official kennelname is Nude N' Rude's.

 
 

Our Team at Home

Masters of converting sad faces to happy ones!
Kuningatar - The Queen
Kotipoliisi - Law and Order
Hovinarri - Jester
Riiviö - Menace